Kaktusar och suckulenter

Kaktusar och suckulenter. Till denna växtgrupp används ”kaktusjord” som finns att köpa. Användhelst låga såkärl med hål i botten, så att vatten kan tillföras underifrån. Små fröer täcks inte alls. Större fröer täcks helt med ett tunt sandlager. Genomvattna sådden, helst underifrån. Täck med glas eller plast, se till att lufthål finns.

Håll sådden måttligt fuktig, men undvik uttorkning. Skydda sådden och senare småplantorna mot direkt sol. Plantorna övervintras helst i något svalare temperatur, med måttlig vattning. Omskolning av kaktusplantor rekommenderas normalt inte före tio månaders ålder. Grotiden för kaktusfröer är mycket olika, alltifrån en vecka till flera månader. Till en början ges gödning ej till små kaktusplantor.


Powered by Powered by