Odling av vitlök

  • Vintervitlökar är aromrika och har stora klyftor. I den oftast stela blomstjälken bildas det groddknoppar som avlägsnas för att vitlökarna skall växa till sig ordentligt. Vill man så kan man lämna en del av groddknopparna kvar för att använda dem som förökningsmaterial.
  • Vintervitlöken behöver inte kylbehandling, det får den automatiskt då den planteras ut på hösten.
  • Vintervitlöken planteras ut på hösten några veckor innan marken fryser. Vintervitlöken har en relativt lång växtperiod, ca 120 dygn. Innan utplantering förvaras vitlökarna på en sval och torr plats.
  • Ca en eller två veckor innan plantering är det bra att ta bort vitlökens yttersta skalskikt. Lämna dock kvar det innersta skiktet. Dela försiktigt vitlöken i klyftor då det är tid för plantering.
  • Vitlöken kan värmebehandlas genom att blötlägga klyftorna i en timme i 40-gradigt vatten. Det görs precis innan utplantering. Värmebehandlingen minskar risken för blastmögel.

PLANTERING OCH ODLING

  • Undvik att plantera ut vitlöken för tidigt på hösten. Meningen är att få klyftorna att rota sig i växtunderlaget. Plantera i Norra-Finland från och med slutet av september och i Södra-Finland från mitten av oktober. Ifall du planterar senare, täck då marken efteråt med halm eller torra löv. Då får vitlöken lite mera tid på sig att rota sig.
  • Välj en solig, varm och blåsig växtplats. Arbeta jorden på ett ordentligt djup och luckra den väl. Gör en upphöjd växtbädd så vattnet kommer åt att rinna bort. Växtunderlaget bör vara näringsrikt, humusrikt och genomsläppligt, pH 6-7. Ifall jorden behöver kalkas, görs det i god tid innan vitlöken skall planteras. Som gödsel rekommenderas välbrunnen hästgödsel eller ekologisk hönsgödsel. Sprid ett tunnt lager gödsel i fåran och blanda i jorden då vitlöks-klyftorna planteras. Tilläggsgödsel ges på våren genom att blanda gödseln i växtbäddens ytlager samt en gång till i mitten av juni. Under växtsäsongen kan man ge vitlöken ett ca 10 cm tjockt täck-lager av gräsklipp, som tillför tillskottskväve. Täck-lagret minskar dessutom behovet av ogräs-bekämpning. Även trä-aska gör vitlökarna gott. Det skall dock inte ges samtidigt som gödseln. Samma gäller även kalken.
  • Plantera klyftorna på ett djup av 5 cm, med ett mellanrum på ca 15-20 cm. Radavståndet får vara 30-50 cm. Säkra dig om att klyftans spetsiga del pekar uppåt och att klyftan förankrar sig väl i den fuktiga mullen. Vitlökens växtunderlag får inte torka ut under odlingssäsongen och därför måste man minnas bevattningen. Vattna ordentligt, 20-30 liter per kvadratmeter per gång, för att vitlöksrötterna skall söka sig möjligast djupt ner i växtunderlaget. Ränsa även noggrannt bort möjliga ogräs. För vitlök rekommenderas en odlingsrotation på fyra år. Det betyder att man inte skall odla lök på samma plats oftare än vart fjärde år.

SKÖRD OCH FÖRVARING

  • Då vitlökens nedersta blad har gulnat är det dags för skörd. Ifall man skördar för sent börjar klyftorna lossa från varandra. Detta hindrar dock inte användningen av vitlöken. Ta gärna upp vitlöken en solig och regnfri dag. Gräv upp den med hjälp av spade eller grep. Lökarna kan sköljas rena med vatten.
  • Vitlöken läggs på ett luftigt och varmt ställe för att torka. De bör vara i regnskydd. Torkandet tar upp till en månad. Ju snabbare vitlöken torkar desto högklassigare är slutresultatet. Då vitlöken är torr klipper man ner stjälken till ca 3 cm. Man klipper även bort de torra rötterna.

Väl torkade vitlökar håller i rumstemperatur i flera månader. Förvara dem i nät- eller papperspåsar. Bästa stället för förvaring av vitlök är ändå ett svalt, luftigt och torrt utrymme där temperaturen är endast några plusgrader.     


Powered by Powered by