Frösådd av perenner samt buskar och träd

Frö till perenner sås på flera olika sätt. Vissa, mer lättgroende arter, sås under våren. Detta kan ske inomhus, i växthus eller utomhus. Andra kräver en eller flera kylperioder för att häva fröets vilostadium.
Sådden sker då under hösten-vintern. Tanken med sen höstsådd är inte att fröerna ska gro före vintern. Skulle det ändå ske bör småplantorna täckas. Groning sker normalt efter vintern när vårvärmen kommer. Om sådd sker efter vintern kan kylperioderna även skapas genom placering av sådden i kylskåp under angiven period. Man strävar efter att efterlikna ett naturligt klimat.


Rengör alltid såkärlen noga före sådd. För perennsådd, som placeras utomhus, används helst högre såkärl med dräneringshål i botten. Den större jordmassan gör att fukten lättare bibehålls samtidigt som dräneringen främjas. Kontrollera påsens odlingsanvisningnr och/eller fakturans odlingsinformation! Anges t.ex. växelvis kylperiod, blötläggning eller ruggning måste man ta ställning till detta före sådd. Använd såjord, svagt gödslad plantjord eller naturlig kompostjord. Blanda med hälften grus/sand eller vermikulit. Fyll såkärlen med jord och låt dem dra till sig vatten underifrån. Sprid fröerna jämnt över jordytan. Små fröer täcks inte med jord. Täck istället med ca 2-5 mm grus/sand, beroende på fröets storlek, eller 5 mm vermikulit. Större fröer täcks med ett tunt jordlager, 3-8 mm och ett ytlager av grus/sand eller vermikulit.


Direktsådd på växtplatsen föreslås, som regel, endast i undantagsfall. Perenner förkultiveras i de flesta fall och det är bra att ha en särskild plats för detta, en s.k. ”barnkammare”, i halvskuggigt läge. Omskolning sker vartefter plantorna växer till sig, normalt minst en gång före utplantering på den slutliga växtplatsen. Perenner utplanteras på växtplatsen normalt vår eller höst när plantorna vuxit till sig.

Lättgroende perenner. Sås utomhus i lådor, krukor eller på ogräsfri kalljord, alternativt i kallbänk, under våren, mars-maj. Sådden placeras i halvskuggigt läge. Perenner omskolas normalt en gång. Vintertäck gärna småplantor första vintern. Vissa arter kräver längre tid. 


Fröer med mycket hårda skal: Ute i naturen gror de efter vinterns påverkan. Sås lämpligast i krukor eller lådor. Sådden placeras helt oskyddad utomhus i halvskuggigt läge, så tidigt, som möjligt, gärna från januari. Snötäcke över sådden främjar groningen. Om det är barvinter, täck med ris och löv. Groningen inträffar under våren eller sommaren, för vissa långgroende arter våren efter. 


De flesta perenner behöver en kylperiod för att häva fröets vilostadium. Sår du efter vinterperioden placeras sådden i kylskåp (ca 1-3 plusgrader), 3-5 veckor. Därefter i 15-20 plusgrader för att gro. När groddplantorna visar sig placeras de så ljust och svalt som möjligt inomhus (ca 10-15 gr).

Vissa arter av vedartade växter är frostkänsliga de första åren. De kan med fördel odlas i större krukkärl 1-3 år efter omskolning. Övervintras då gärna i kallväxthus, förråd eller nedgrävda i marknivå på kalljord. Täck i det sista fallet med ris och löv. Se till att uttorkning ej sker.

Frö till träd, buskar och barrväxter sås vår eller höst utomhus, i lådor, krukor eller på ogräsfri kalljord, alternativt i kallbänk. Använd sandblandad, ogräsfri (kompost-) jord. Genomvattna noga före sådd. Sprid fröerna jämnt över jordytan. Täck med 2-20 mm grus/sand, ev. med iblandning av vermikulit. Sådden placeras i halvskuggigt läge, helt oskyddad för väder och vind. Vintertäck alltid småplantor. Omskola en-två gånger. Fröplantor av vedartade växter blir ganska snart beroende av näringstillskott. Börja med att tillföra små givor av ett flytande fullgödselmedel.

 


Powered by Powered by