Frösådd och förkultivering inomhus

Rengör alltid såkärlen noga före sådd. Det är alltid bättre att använda ett lägre såkärl än ett för högt, särskilt för små fröer. För höga såkärl gör att man måste tillföra för mycket vatten för att särskilt små fröer, som sås på ytan, ska kunna dra till sig fukten. För mindre fröer används såjord. För större fröer och mer långsamgroende sorter, som t.ex. oliv och kamelia, används grovkornig, mer luftgenomsläpplig jord. I båda fallen gynnas groningen av vermikulit. Detta blandas i jorden med 10-25 % samt används som täckning, vilket bidrar till en jämnare fuktighet.

Vid sådd av särskilt värdefulla fröer, eller om jorden kan vara oren, bör man sterilisera den före sådd. Detta motverkar angrepp av skadliga mikroorganismer, vilka kan orsaka bl.a. fallandesjuka på småplantor. Jorden steriliseras i ugn vid minst 100 grader i ca 20 minuter. Låt svalna. Genomfukta den steriliserade jorden med kokt vatten före sådd.


Kontrollera sortens odlingsanvisningar i produktkortet. Anges t.ex. ljus- eller mörkergroende, blötläggning eller ruggning måste man ta ställning till detta före sådd. Bered en plan och jämn såbädd. Genomvattna jorden före sådd. Såkärlen ska ha hål i botten och vatten ska alltid tillföras underifrån. Sprid fröerna jämnt på såbädden och täck med jord eller vermikulit, ca 3 ggr fröernas storlek, om inget annat anges på påsen/fakturan. Så hellre glest än för tätt för att främja tillväxt och underlätta omskolning. Håll sådden lagom fuktig, den får absolut inte torka ut. Täck med plast eller använd miniväxthus eller liknande. Se till att lufthål finns.

När groddarna visar sig ska sådden stå så ljust som möjligt och något svalare så att plantorna inte ränner iväg på höjden. Alla småplantor gynnas av extra ljustillskott under januari-april. Små groddplantor behöver som regel ingen gödning alls. Detta tillförs först efter omskolning, se avsnittet om ”Omskolning av småplantor”. Observera att fleråriga krukväxter/inomhusväxter med fördel kan stå utomhus under sommaren.
 
Vanligen ettåriga växter som kräver en kylperiod för att gro. Sås inomhus i rumstemperatur febr-april. Efter 1 dygn placeras sådden i kylskåp 8 dygn. Låt sedan gro ljust i rumstemperatur.

 

 


Powered by Powered by