Stratifiering

Stratifiering används för att upphäva vissa fröers vilostadium före sådd (gäller främst frö till buskar och träd). Metoden har två steg: Först låter man fröerna suga upp vatten, därefter utsätts de för en kylperiod. Stratifieringen tidsanpassas helst så att fröerna blir färdiga för sådd i april-juni.

Använd en bas av finsiktad sand, vermikulit eller finsållad torv. Tillsätt så mycket kokt, avsvalnat vatten, som stratifieringsbasen kan suga upp. Ta 1 dl basmassa per fröportion. Inneslut massan med fröerna i tät plastpåse, vilken knyts ihop och etiketteras. Låt påsen ligga i rumstemperatur ca 5-6 dagar, för att fröerna ska hinna suga till sig vattnet.

Placera sedan påsen i kylskåp, ca 1-3 plusgrader, under 5-8 veckor om annan tid ej anges. Skaka om och kontrollera påsen regelbundet, minst en gång per vecka. Om fröerna gror under kylperioden, avbryts den omgående och fröerna sås ut.

Efter kylperioden sås fröerna ut tillsammans med basmassan efter angiven odlingsanvisning. Alternativ metod till stratifieringen är att så direkt utomhus under hösten. Då blir vintern en naturlig stratifieringsperiod.


Powered by Powered by